top of page

Over ALLSTAB Structural Advices

ALLSTAB is een ingenieursbureau in structurele stabiliteit, gelegen in het zuiden van Brussel.


Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in de volgende 3 gebieden:

- 1) stabiliteit voor transformatie- en uitbreidingsprojecten van bestaande particuliere woningen (breken van dragende muren, bouwen van trapopeningen, bouwen van uitbreidingen, dakaanpassingen, herontwikkelingen die wijziging van de dragende structuur van gebouwen vereisen, enz. ... );

- 2) stabiliteit voor kleinschalige nieuwbouwprojecten (woningen, kleine appartementsgebouwen, etc.);

- 3) bouwkundige expertise (bepaling van de oorzaken van bouwkundige problemen in gebouwen (scheuren, zettingen, abnormale vervormingen, etc.); advies over de te nemen maatregelen om instabiele gebouwen te stabiliseren en zo de progressie van scheuren te stoppen; advies betreffende de stabiliteit en veiligheid van gebouwen waarvan de constructie twijfelachtig is of beschadigd is na een ramp; verificatie van het draagvermogen van vloeren, enz.).

Wij werken zowel voor particulieren als voor architectenbureaus, bouwaannemers, kleine investeerders of promotors.

bottom of page