top of page

Diensten in stabiliteit

1) De typische missie in het kader van een "transformatie/uitbreiding" stabiliteitsstudie verloopt over het algemeen als volgt:

Bezoek ter plaatse om de configuratie van het pand te zien (positie van de dragende muren, ...), de haalbaarheid van de geplande werken te bevestigen (sloop / uitbreidingen) en de technische informatie te verzamelen die nodig is voor de studie (type en dikte van de te slopen dragende muren, type en richting van de overspanning van de vloeren in het werkgebied, geplande overbelastingen, enz.);

Dimensionering van de constructieve elementen betrokken bij het transformatie/uitbreidingsproject;

Uitvoeren van de stabiliteitsstudie, waaronder:

- een stabiliteitsplan(nen),

- een kwantiteitsoverzicht waaruit de staal-/betonhoeveelheden van de aanbevolen constructie-elementen blijken;

indien van toepassing een verklarend stabiliteitsrapport voor een goed begrip van het onderzoek, met daarin onder meer de minimaal verplichte eisen voor uitvoering.

- Indien gewenst, plaatsbezoek(en) om de uitvoering van constructieve elementen te controleren.

OPMERKING: Als de sloopwerkzaamheden alleen niet-dragende scheidingswanden betreffen, is de stabiliteitsstudie niet nodig. In dit geval kan een stabiliteitscertificaat aan de Klant worden bezorgd: dit certificaat bevestigt - samengevat - dat na verificatie ter plaatse door een ingenieur, de beoogde werkzaamheden de structuur van het gebouw niet aantasten en dat het dus kan worden uitgevoerd zonder dat er versterkende structurele elementen moeten worden geplaatst.

2) De typische missie in het kader van een stabiliteitsstudie "nieuwbouw" verloopt over het algemeen als volgt:

STUDIEFASE

Analyse van bouwkundige plannen;

Bezoek ter plaatse om de configuratie van het pand te bekijken en de technische informatie te verzamelen die nodig is voor de studie (vaak in verband met de bestaande constructies naast de toekomstige bouwplaats;

Maatvoering van constructieve elementen betrokken bij het nieuwbouwproject;

Oplevering van het (de) stabiliteitsplan(nen);

Realisatie - indien nodig - van de "schil/constructie" specificaties, het staal/beton hoeveelheidsonderzoek en schattingen;

Analyse van ontvangen aanbiedingen;

BOUWFASE

Steekproefcontroles ter plaatse en aanwezigheid bij vergaderingen alleen tijdens de shell-fase.

3) De typische missie in het kader van een "cracks" structurele expertise verloopt over het algemeen als volgt:

Bezoek ter plaatse om de bestaande situatie vast te stellen en de nodige technische informatie te verzamelen (type bestaande structuur; positie en helling van de scheuren, slecht vakmanschap / mogelijke structurele non-conformiteiten,...);

Analyse van plannen die de bestaande situatie weergeven;

Bepaling van vervormingen, abnormale vestigingszones en andere mogelijke anomalieën die het gebouw heeft opgelopen;

Bepaling van de vermoedelijke oorzaken die tot deze structurele aandoeningen hebben geleid;

Uitwerking van de uit te voeren acties (verstevigingen) om het gebouw te stabiliseren en zo de evolutie van de scheuren te stoppen of aanzienlijk te vertragen.

Indien gewenst, bezoek(en) ter plaatse om de uitvoering van de aanbevolen versterkingen te controleren.

4) Diverse Stabiliteitstips:

 

 

Voordelen kunnen zich beperken tot een eenvoudig bezoek voor stabiliteitsadvies, bijvoorbeeld bij de aankoop van een gebouw of wanneer een stabiliteitsrapport niet nodig is.

5) Interventiegebieden:

- Heel België (Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Wallonië; Vlaanderen).

bottom of page